Jeg har oplevet hvordan besparelser og ringe normeringer har fyldt i daginstitution og især i vuggestueområdet. Derfor valgte min mand og jeg dagpleje til vores ældste. Det fungerede dog ikke altid. Heldigvis fandt vi en privat pasningsordning og dét var klart det bedste vi har gjort! – Netop den oplevelse har også været med til at give mig en enorm stor lyst til, at ville starte min egen ordning og være privat børnepasser i mit hjem.
Da jeg selv er mor med stort m, ved jeg vigtigheden af, at føle at ens barn bliver passet godt på, når dets forældrene ikke selv kan. Når I er trygge – vil jeres barn også være det.

 

 

I Troldedammen er der

Tid og ro til knus og trøst, = nødvendig omsorg så barnet føler sig trygt og værdsat. Her er der mulighed og plads til at følge barnets interesse og lyst, for på den måde sikres deres medbestemmelse.

Jeg har fokus på anerkendelse og barnets forskellige udtryksformer – følelser, som måske ikke altid kan komme til udtryk sprogligt. Jeg vægter kontinuerlighed og faste rammer højt. Jeg vil være nærværende, synlig samt en tydelig voksen, som vil hjælpe og støtte dit barn!